Gradu-seminaari 2020/21

Tavoitteet

  • Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä keskustelua.

  • Seminaarin käytyään opiskelijalla on valmis tutkimussuunnitelma ja gradun tekeminen on hyvässä vauhdissa.

  • Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Työmuodot

  • Työskentely on seminaarimaista ja se edellyttää aktiivista osallistumista

  • Keskustellaan tutkimusongelmista, tavoitteista yms. tutkimuksen teon kannalta keskeisistä asioista

  • Keskustellaan kunkin ideoista, ajatuksista, suunnitelmista, aiheista yms ja tutkimuksen tekemisen käytännöistä

    • Tuotokset: Ideapaperi + tutkimussuunnitelma + gradun käsitteellisen viitekehyksen 1 versio


Ohjelma

7.9 / Aloitus
21.9 / Iiristiina & Tiina
5.10 / Anni, Henna & Olli
12.10 / Tutkimussuunnitelman anatomia
16.11 / Iiristiina & Tiina
23.11 / Anni, Henna & Olli
30.11 / Haastatteluista
22.2 / Iiristiina & Tiina (teoria)
1.3 / Anni  (teoria)
26.4 / Henna (teoria)

Materiaali