Scientific monographs, edited volumes and journals

Scientific monographs and edited compilation books

Sotarauta, M. & Beer, A. (eds.) (2021) Handbook on City and Regional Leadership. Cheltenham; Edward Elgar Publishing.

Sotarauta, M., Kurikka, H. Kolehmainen, J. & Sopanen, S. 2021. Toimijuus ja mahdollisuuksien tilat aluekehityksessä: Miten kehittyä vastoin kaikkia oletuksia? Sente-julkaisuja 35/2021, Tampere; tampereen yliopisto.

Sotarauta, M. 2016. Leadership and the city: Power, strategy and networks in the making of knowledge cities. Routledge; Abingdon, Oxon.

Sotarauta, M., Heinonen, T., Sorvisto, P. & Kolehmainen, J. (eds.) 2016. Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership: Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny. 30-46. Tekes Review 329/2016. Tekes; Helsinki.

Sotarauta, M, Horlings, L. & Liddle, J. 2012. Leadership and Change in Sustainable Regional Development. Abingdon, Oxon; Routledge.

Mustikkamäki, N. & Sotarauta, M. 2008. Innovaatioympäristön monet kasvot [The many faces of an innovation environment]. Tampere University Press. Tampere.

Lester, R. & Sotarauta, M. (eds.) 2007. Innovation, Universities and the Competitiveness of Regions. Technology review, 214/2007. Tekes. Helsinki. (And Industrial Performance Center, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge: USA)

Ståhle, P. & Sotarauta, M. & Pöyhönen, A. 2004. Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtaminen [Leadership of innovative environments and organizations]. Teknologian arviointeja 19. Eduskunnan kanslian julkaisu 6/2004 [Publications of the Parliament of Finland]. Helsinki.

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. 2004. Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan [Individual, culture, innovation environment: Openings to invisible dynamics of regional development] Tampere University Press. Tampere.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. 2003. Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa - loppuraportti. [The state of art in regional innovation activities, their significance and challenges for the future - The final report]. Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2003 [The Parliament of Finland]. Tulevaisuusvaliokunta, teknologian arviointeja 15. Helsinki.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. 2002. Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa - esiselvitys [The state of art in regional innovation activities, their significance and challenges for the future - Prelimanary study]. Eduskunnan kanslian julkaisu 8/2002 [The Parliament of Finland]. Tulevaisuusvaliokunta, teknologian arviointeja 13. Helsinki.

Sotarauta, M. & Bruun, H. (eds.) 2002. Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development Policy. Nordregio report 2002:3. Stockholm.

Sotarauta, M. & Majoinen, K. (eds.) 2001. Kommunerna I en värld av flöden: kommunernas utmaningar I det globala nätverkssamhället. Finlands kommunförbund. Helsinfors. [In Swedish]

Sotarauta, M. & Majoinen, K. 2001. Kunnat virtaavassa maailmassa: Kuntien haasteet globaalissa verkostoyhteiskunnassa [Municipalities in the flowing world: The challenges of local government in the Network Society]. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (eds.) 2001. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. [The eight elements in regional competitiveness]. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Kostiainen, J. & Sotarauta, M. (eds.) 2000. Kaupungit innovatiivisina toimintaympäristöinä (Cities as innovative environments). Tekniikan akateemisten liitto. Helsinki. 

Sotarauta, M. (ed.) 1999. Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa [Urban competitiveness and management in information society]. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106. Helsinki.

Sotarauta, M. & Vehmas, J, (eds.) 1995. Regions and Environment in Transition: In Search of New Solutions. University of Tampere. Department of Regional Studies, research reports A 16. Tampere.

Sotarauta, M, 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura Fennica No 6. Finnpublishers. Jyväskylä. (Towards governance of ambiguity: soft strategy as a starting point for planning in the beginning of 2000). 

Edited journals

Uyarra, E., Flanagan, K., Magro, E., Wilson, J.R. & Sotarauta, M. 2017. Special Issue: Understanding regional innovation policy dynamics: Actors, agency and learning. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(4)

Sotarauta, M., Beer, A. & Gibney, J. (eds.) 2017. Special Issue: Leadership in City and Regional Development. Regional Studies, 51:2.

Sotarauta, M. (ed.) 1999. Special Issue: Urban Futures: A Loss of Shadows in the Flowing Places? Futura Vol. 18, No 3.