ATK-amanuenssin ohjeita

scp-ohjelman käyttö tiedostojen siirtämiseen

Eräs tapa siirtää tiedostoja kahden Unix- tai Linux-koneen välillä on käyttää scp-ohjelmaa. Tämä sivu kertoo perusohjeet, jotka riittänevät useimpiin tilanteisiin.

kielo --> mtl tai toisinpäin

Jos sinulla on sama käyttäjätunnus koneella mtl.uta.fi ja kielo.uta.fi, niin voit käyttää yksinkertaisinta muotoa yhden tiedoston siirtoon. Koneella kielo oleva tiedosto kirje.txt siirretään koneelle mtl nimelle liisalle.txt joko antamalla kielolla komento
scp kirje.txt mtl:liisalle.txt
tai antamalla mtl:lä komento
scp kielo:kirje.txt liisalle.txt

Voit käyttää myös samaa nimeä molemmilla koneilla ja siirtää kielolta mtl:lle tiedoston samalle nimelle näin:
scp kirje.txt mtl:kirje.txt

Koneet yliopiston ulkopuolella

Jos sinulla on käyttäjätunnus "ville" sekä koneella mtl.uta.fi että koneella joku.jossain.example, niin pitää käyttää koneen koko nimeä. Joko anna koneella mtl komento
scp kirje.txt joku.jossain.example:kirje.txt
tai koneella joku.jossain.example komento
scp mtl.uta.fi:kirje.txt kirje.txt
Molemmilla tavoilla tiedosto kirje.txt siirtyy koneelta mtl.uta.fi koneelle joku.jossain.example

Eri käyttäjätunnukset

Usein eri koneissa on eri käyttäjätunnukset. Jos Ville Virtasella on koneella mtl.uta.fi tunnus "ville" ja koneella joku.jossain.example tunnus "virtanen", niin koneella mtl.uta.fi oleva tiedosto kirje.txt siirretään koneelle joku.jossain.example nimelle liisalle.txt joko antamalla koneella mtl komento
scp kirje.txt virtanen@joku.jossain.example:liisalle.txt
tai koneella joku.jossain.example komento
scp ville@mtl.uta.fi:kirje.txt liisalle.txt

Kokonaisen hakemiston siirto

scp-komennon -r -valitsimella voidaan siirtää kokonainen hakemistorakenne kerrallaan. Koneelta mtl koneelle kielo siirretään hakemisto kirjeet komentamalla koneella mtl
scp -r kirjeet kielo:kirjeet
tai sama toisinpäin koneella kielo. Tarvittaessa voidaan yhdistää -r -valitsin ja käyttäjätunnuksen anto:
scp -r virtanen@joku.jossain.example:kirjeet kirjeita
Tämä komento annettuna koneella mtl siirtäisi koneella joku.jossain.example olevan hakemiston kirjeet ja sen mahdolliset alihakemistot koneelle mtl nimelle kirjeita.